• Audiere Publică: În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?

 • Cadru general al Audierii Publice

  ”În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?”

   

  11 decembrie 2014

  Ora 14.00

  IDIS ”Viitorul”,  str. Iacob Hîncu 10/1, Chișinău


  Lipsa personalului calificat pentru diferite activități este una din principalele bariere pentru dezvoltarea afacerilor, invocate de companiile locale şi internaţionale în RM. Această teză este confirmată şi de poziţia Moldovei în clasamentele internaţionale privind competitivitatea și uşurinţa desfăşurării afacerilor. Astfel, clasamentul internaţional al competitivităţii pentru anii 2014-2015 plasează Republica Moldova pe locul 84 la calitatea învăţământului superior şi pe locul 82 la capitolul eficienţei pieţei muncii, printre cele 144 de ţări cuprinse în raport.

   

  În acelaşi timp, raportul respectiv evidenţiază 16 factori problematici principali, care împiedică derularea afacerilor în R. Moldova. Nivelul inadecvat de instruire a forţei de muncă este plasată pe locul 6 în lista respectivă de probleme, imediat după cea a reglementărilor fiscale.

   

  Dacă în cazul învățământului superior, angajatorii par să nu fie satisfăcuți pe deplin de nivelul de pregătire al absolvenților universitari, atunci în cazul colegiilor, școlilor profesionale și de meserii, la problema calității instruirii se mai adaugă cea a deficitului acut de specialiști.

   

  Această situație a fost provocată de schimbările majore în structura economiei și a pieței forței de muncă din R. Moldova în ultimii circa 20 de ani.

   

  După cum arată numeroasele studii făcute cu această ocazie, inclusiv cele ale IDIS ”Viitorul” , una din principalele probleme cu care se confruntă învăţământul profesional în RM, constă în corelarea deficientă a cererii pieţei forţei de muncă cu oferta educaţională, astfel încât sistemul educaţional nu asigură, pe de o parte, un număr suficient de absolvenţi pentru profesiile solicitate, iar pe de altă parte, competenţele necesare pentru aceste profesii.

   

  În contextul celor expuse mai sus, Agenda Naţională de Business, în calitate de iniţiator al audierii publice ,,În ce măsură sistemul educaţional din RM satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?”, propune tuturor celor interesaţi să contribuie, prin idei şi soluţii argumentate, la identificarea căilor de eficientizare a corelării cantitative şi calitative a ofertei sistemului de educaţie şi instruire/pregătire a forţei de muncă în RM cu cererea din partea angajatorilor.

   

  Scopul urmărit este formularea de soluţii care să contribuie la aprovizionarea pieţei forţei de muncă cu specialişti suficienţi dotaţi cu calificările şi competenţele solicitate de angajatori, iar prin aceasta şi la crearea unor condiţii de afaceri şi investiţionale mai bune, prin formularea de răspunsuri la întrebările:

   

  1.         Care sunt discrepanţele majore dintre cererea de forţă de muncă din partea companiilor şi oferta educaţională a sistemului de învăţământ din RM?

  2.         Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru ca oferta educaţională să corespundă mai bine cererii din partea pieţei forţei de muncă?

  3.         Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru a păstra forţa de muncă specializată în ţară?


  Conform procedurii de audiere publică, contribuțiile celor interesați sunt obligatorii a fi efectuate în scris (vezi regulamentul atașat) și apoi pot fi susținute verbal în cadrul evenimentului. Pentru a putea fi colectate și administrate, Opiniile scrise pot fi transmise, până cel târziu 5 decembrie 2014, la adresa electronică audieri@viitorul.org sau prin fax, la numărul de telefon 0 22 245714.


  Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza, de către o Comisie de Experți într-un raport ce va cuprinde concluzii și recomandări pentru a fi preluate de către factorii de decizie publică. Acesta va fi prezentat ulterior, în cadru public în conferinţă de presă, va fi transmis tuturor participanților, va fi postat pe site pentru accesul/informarea publicului larg. De asemenea, va fi trimis decidenţilor politici cu atribuţii de decizie în domeniu.

   

  Pentru formularea unei opinii scrise documentate este asigurată o minimă bibliografie, îndrumar de formulare a opiniei, procedura de audiere publică, formular de înscriere şi participare la: www.business.viitorul.org


  Audierea publică va avea loc în data de 11 decembrie 2014, ora 14:00, în sala de conferințe a IDIS ”Viitorul”, situat pe strada Iacob Hîncu 10/1, Chișinău.

   

  Dacă sunteți afectat de această problemă, dacă întâmpinați bariere, dacă aveți o idee/soluție mai bună acum este momentul să vă exprimați opinia. Fiți parte la schimbarea nivelului de pregătire a cadrelor profesionale și îmbunătățirea calității forței de muncă pentru a crea o piață de muncă atractivă și competentă.

   

  Persoane de contact:

  Tatiana Lariușin, Coordonator Agenda Naţională de Business: 069158382, tatiana.lariushin@viitorul.org

  Ion Tornea, Expert economic IDIS/ANB: 0 22 221844, 079482708, ion.tornea@viitorul.org  

  Diana Lungu, Coordonator Relații Publice, IDIS ”Viitorul”: 022 221844, 068156661, diana.lungu@viitorul.org

   

  Comisia de Iniţiere a Audierii Publice

  Tatiana LARIUŞIN, Coordonator Agenda Naţională de Business, Chişinău

  Liubomir CHIRIAC, Director Executiv IDIS ”Viitorul”, Chişinău

   

  Cu încredere în lucruri bine făcute,

  Comisia de Inițiere

  Chișinău, noiembrie 2014