• Audiere Publică: Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru serviciile publice prestate businessului la nivel local?

 •  

  Audiere Publică: Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru serviciile publice prestate businessului la nivel local?

   

  Instituirea unui ghișeu unic la nivel local, ce ar permite eliberarea mai multor documente necesare reprezentanților mediului de afaceri, într-un singur birou, ar soluționa multe din problemele cu care businessul se confruntă și i-ar ajuta să economisească timp.

   

  În prezent, în R. Moldova funcţionează mai multe ghişee unice pentru serviciile publice prestate agenţilor economici, majoritatea din ele însă, la nivel central. La nivelul APL, ghişee unice au fost înfiinţate în special cu suportul donatorilor internaţionali. Cu toate acestea, după cum recunosc chiar autorităţile, instituţiile publice nu întotdeauna dispun de pregătirea necesară pentru a aplica noile sisteme şi a pregăti serviciile publice din domeniul lor de competenţă pentru schimb electronic de informaţii şi modernizare . Circuitul de documente în unele autorităţi publice continuă să se producă pe suport de hârtie, există instituţii în care înregistrarea şi controlul îndeplinirii sarcinilor are loc manual prin intermediul registrelor. La fel, deseori, instituţiile publice nu au o viziune clară asupra reformei serviciilor publice în ansamblu şi tărăgănează nejustificat acordarea serviciilor, nu fac disponibile întotdeauna informaţiile complete şi corecte cu privire la servicii, solicită vizite repetate şi plăţi neoficiale etc.

   

  În multe dintre APL de nivelul II, ghişeele unice încă lipsesc, în altele doar îndeplinesc funcţia unor centre de informare, în altele se confruntă cu dificultăţi determinate de desconcentrarea serviciilor, interconexiunea insuficientă dintre instituţii sau alte motive expuse deja.

   

  În contextul celor expuse mai sus, Agenda Locală de Business, în calitate de iniţiator al audierii publice ,,Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru serviciile publice prestate businessului la nivel local?”, propune tuturor celor interesaţi să contribuie, prin idei şi soluţii argumentate, la identificarea căilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate businessului prin intermediul ghişeului unic la nivel local. Scopul urmărit este formularea soluţiilor care să contribuie la eficientizarea implementării/funcţionării ghişeelor unice la nivel local, prin formularea de răspunsuri la întrebările:

   

  1. De ce accesul la serviciile publice pentru business, prin intermediul ghişeului unic, la nivel local, nu reprezintă la moment o soluţie eficientă?

  2. Care, după părerea Dvs., sunt serviciile publice de care ar trebui să beneficieze businessul prin intermediul ghişeului unic la nivel local?

  3. Ce competenţe şi ce interconexiuni la nivel local sunt necesare pentru ca ghişeele unice să devină o soluţie mai bună pentru serviciile publice prestate businessului?


  Conform procedurii de audiere publică, contribuțiile celor interesați sunt obligatorii a fi efectuate în scris (vezi regulamentul atașat) și apoi pot fi susținute verbal în cadrul evenimentului. Pentru a putea fi colectate și administrate, Opiniile scrise pot fi transmise, până la 14 decembrie 2015, la adresa electronică audieri@viitorul.org sau prin fax, la numărul de telefon 0 22 245714.


  Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza, de către o Comisie de Experți într-un raport ce va cuprinde concluzii și recomandări pentru a fi preluate de către factorii de decizie publică. Acesta va fi prezentat ulterior, în cadru public în conferinţă de presă, va fi transmis tuturor participanților, va fi postat pe site pentru accesul/informarea publicului larg. De asemenea, va fi trimis decidenţilor politici cu atribuţii de decizie în domeniu.

   

  Pentru formularea unei opinii scrise documentate este asigurată o minimă bibliografie, îndrumar de formulare a opiniei, procedura de audiere publică, formular de înscriere şi participare la: www.business.viitorul.org


  Audierea publică va avea loc în data de 16 decembrie 2015, ora 11:00, în sala de conferințe a IDIS ”Viitorul”, situat pe strada Iacob Hîncu 10/1, Chișinău.

   

  Persoane de contact:

  Tatiana Lariușin, Coordonator Agenda Naţională de Business: 069158382, tatiana.lariushin@viitorul.org

  Ion Tornea, Expert economic IDIS/ANB: 0 22 221844, 079482708, ion.tornea@viitorul.org  

  Diana Lungu, Coordonator Relații Publice, IDIS: 022 221844, 068156661, diana.lungu@viitorul.org

   

  Comisia de Iniţiere a Audierii Publice:

  Liubomir CHIRIAC, Director Executiv IDIS ”Viitorul”, Chişinău

  Vladimir DIDILICA, vicepreşedinte Camera de Comerţ şi Industrie, Chișinău