• Audiere Publică: Transparența în activitatea Parlamentului: reguli clare și obligatorii pentru toți!

 • Audiere Publică: Transparența în activitatea Parlamentului:  reguli clare și obligatorii pentru toți!


  25 februarie, ora 11.00


  Chișinău, IDIS ”Viitorul”


  Strada Iacob Hîncu 10/1


  Asigurarea transparenţei în procesul decizional parlamentar presupune că normele şi regulile sunt clare și egale pentru toţi, iar părțile interesate și grupurile de interese sunt consultate şi ascultate de către Parlament.

   

  În cadrul procesului decizional parlamentar, asociaţiile de business trebuie să constituie acele grupuri de interese reprezentative, care să informeze cu o „voce comună” Parlamentul, în mod constant, cu privire la problemele şi necesităţile mediului de afaceri. Instrumentul principal de participare a sectorului privat-asociativ în procesul decizional îl reprezintă consultarea în cadrul grupurilor de lucru, formate de Comisiile parlamentare de profil, la examinarea proiectelor de legi care reglementează activitatea de întreprinzător. Implicarea sectorului privat în acest proces este un drept stabilit de lege și va îmbunătăţi calitatea legilor adoptate de către Parlament, fiind premiza construirii unei economii moderne și competitive, facilitând dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova. 

   

  În prezent, Parlamentul continuă să rămână restanţier la capitolul transparenţă şi informare publică despre activitatea sa. Pot fi găsite mai multe exemple când proiectele de lege sunt examinate cu întârziere, fără vreun temei sau, dimpotrivă, Parlamentul votează legile în grabă, fără a fi făcute publice sau consultate cu părţile interesate. De multe ori, Parlamentul votează iniţiative legislative cu un text total diferit de cel agreat de părţile interesate cu Guvernul. Plus la aceasta, procesul de consultare publică a proiectelor de acte legislative în cadrul comisiilor parlamentare permanente este unul dificil şi lacunar, ceea ce limitează posibilitatea mediului de afaceri să-și expună poziţia şi să formuleze recomandări.

   

  Spre regret, Parlamentul încalcă legea, iar dialogul cu mediul de afaceri se rezumă doar la consultarea “formală” a acestuia, fără a fi auzit și fără ca propunerile să fie luate în considerație de către deputați.

   

  În contextul celor expuse mai sus, Agenda Națională de Business, în calitate de iniţiator al audierii publice ,,Transparența în activitatea Parlamentului: reguli clare și obligatorii pentru toți !”, propune tuturor celor interesaţi să contribuie, prin idei şi soluţii argumentate, la identificarea căilor de îmbunătăţire a transparenței în activitatea Parlamentului și asigurarea participării mediului de afaceri în procesul legislativ. Scopul urmărit este formularea soluţiilor care să contribuie la transparentizarea activității și procesului legislativ parlamentar, prin formularea de răspunsuri la întrebările:

   

  1. Ce nu funcționează în Parlament pentru a asigura o transparență decizională reală și eficientă ?
  2. Ce măsuri trebuie întreprinse pentru ca activitatea Parlamentului și procesul legislativ să fie transparente ?
  3. Ce măsuri trebuie întreprinse în procesul legislativ pentru a obliga Parlamentul să consulte și să ia în considerație opinia grupurilor de interese ce vor fi afectate de aceste legi ?

   

  Conform procedurii de audiere publică, contribuțiile celor interesați sunt obligatorii a fi efectuate în scris (vezi regulamentul atașat) și apoi pot fi susținute verbal în cadrul evenimentului. Pentru a putea fi colectate și administrate, Opiniile scrise pot fi transmise, până la 21 februarie 2016, la adresa electronică audieri@viitorul.org sau prin fax, la numărul de telefon 0 22 245714.


  Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza de către o Comisie de Experți într-un raport ce va cuprinde concluzii și recomandări pentru a fi preluate de către factorii de decizie publică. Acesta va fi prezentat ulterior, public în conferinţă de presă, va fi transmis tuturor participanților, va fi postat pe site pentru accesul/informarea publicului larg. De asemenea, va fi trimis decidenţilor politici cu atribuţii de decizie în domeniu.

   

  Pentru formularea unei opinii scrise documentate este asigurată o minimă bibliografie, îndrumar de formulare a opiniei, procedura de audiere publică, formular de înscriere şi participare la: www.business.viitorul.org


  Audierea publică va avea loc în data de 25 februarie 2016, ora 11:00, în sala de conferințe a IDIS ”Viitorul”, situat pe strada Iacob Hîncu 10/1, Chișinău.

   

  Persoane de contact:

  Tatiana Lariușin, Coordonator Agenda Naţională de Business: 069158382, tatiana.lariushin@viitorul.org

  Viorel Pîrvan, Expert juridic IDIS/ANB: 0 22 221844, 069173834, pirvanviorel30@gmail.com  

  Diana Lungu, Coordonator Relații Publice, IDIS: 022 221844, 068156661, diana.lungu@viitorul.org

   

   

  Comisia de Iniţiere a Audierii Publice:

  Igor MUNTEANU, Director executiv IDIS ”Viitorul”

  Tatiana LARIUȘIN, ANB/ IDIS ”Viitorul”